Wired games automatisch laten resetten

Heb jij weleens een wired game gebouwd, waarbij het spel automatisch moet resetten nadat de timer is afgelopen? Het resetten van wired games gaat in de meeste situaties goed, maar er is een situatie die ervoor kan zorgen dat jouw wired game stilvalt en de timer niet automatisch reset. Wanneer je een wired game met een timer koppelt, dan wordt vaak de wired box ‘WIRED Actie: Game stopt’ gebruikt. Deze box is zeer nuttig om reacties te activeren nadat de timer stopt, maar deze box werkt niet altijd. De box werkt niet altijd in de volgende situatie: de laatste Habbo verlaat de kamer, terwijl de timer nog niet is afgelopen. Doordat er geen Habbo’s in de kamer zijn, activeert de box niet altijd als het spel is afgelopen. Het is een bekende bug, waardoor de ingestelde reacties niet worden uitgevoerd die als voorwaarde kunnen dienen om een nieuw spel te starten. Bijvoorbeeld dat een meubel naar een andere positie verplaatst die als beginpositie staat ingesteld en de voorwaarde is om de timer te starten. Elke wired game bouwer wil voorkomen dat een spel stilvalt en daardoor niet handmatig gereset dient te worden. Daarom leren we jou in deze tutorial hoe een wired game altijd automatisch te resetten blijft. We werken een wired game-voorbeeld uit, waarbij we laten zien hoe de bug met de ‘WIRED Actie: Game stopt’ ontstaat bij een lege kamer en hoe een stilgevallen wired game weer automatisch te resetten valt. Daarbij geven we een waardevolle tip die in alle wired games toepasbaar is.


Het wired game-voorbeeld
Het wired game-voorbeeld waarin we het automatisch resetten probleem gaan oplossen, is de wired game om 30 seconden lang de badeenden te ontwijken. Zodra je getikt wordt door een badeend, dan word je naar een drukplaat gestuurd.

Wat heb je nodig?

 • WIRED Actie: Game stopt
 • WIRED Actie: Herhaal reactie (2x)
 • WIRED Actie: Botsing
 • WIRED Actie: Op moment x
 • WIRED Actie: Habbo komt de kamer binnen
 • WIRED Reactie: Meubi verplaatst naar locatie & staat (10x)
 • WIRED Reactie: Timer reset
 • WIRED Reactie: Meubi wordt geactiveerd
 • WIRED Reactie: Volg (4x)
 • WIRED Reactie: Teleport naar Meubi
 • WIRED Reactie: Wired stapels uitvoeren
 • WIRED Voorwaarde: Meubi moeten in de juiste staat en positie staan (8x)
 • WIRED Voorwaarde: Minder dan x seconden zijn verstreken sinds timer reset
 • WIRED Voorwaarde: Aantal gebruikers in de kamer.
 • Badeendje (12x)
 • Drukplaat (2x)
 • Sneeuwlichtjes (2x)
 • Timer

Nu gaan we stap voor stap uitleggen hoe de wired stapels ingesteld moeten worden. Naarmate je verder bent in de tutorial wordt duidelijk hoe een timer reset bug ontstaat door de ‘WIRED Actie: Game stopt’ box en wat de magische tip is om dit op te lossen.


Stap 1: We beginnen met het neerzetten van de meubels. Voer de volgende acties uit:

 • Zet de eenden in dezelfde positie en staat zoals in de bovenstaande afbeelding.
 • Zet de timer neer en stel deze in op 30 seconden.
 • Zet twee sneeuwlichtjes neer en stel ze in op de kleur rood.
 • Stapel de volgende boxen op elkaar: ‘WiRED Actie: Game stopt’ + ‘WIRED Reactie: Meubi verplaatst naar locatie & staat’ (9x) + ‘WIRED Reactie: Timer reset’

Resultaat: Je hebt de basis van het spel neergezet en de eerste wired stapel neergezet. Ga verder naar stap 2 om de eerste wired stapel in te stellen.


Stap 2: We gaan de eerste wired stapel instellen. Zodra de game stopt, moeten de badeenden precies weer op de juiste positie staan en de sneeuwlichtjes in de kleur rood veranderen. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten de negen ‘WIRED Reactie: Meubi verplaatst naar locatie & staat’ boxen ingesteld worden. Volg nu de onderstaande instructies die nog onderdeel zijn van stap 2.

Stap 2.1: Selecteer met de eerste ‘WIRED Reactie: Meubi verplaatst naar locatie & staat’ box de twee rode sneeuwlichtjes. Vink vervolgens ‘Huidige Meubi staat’ aan en druk op de knop ‘Klaar’.

;

Stap 2.2: Selecteer met de tweede ‘WIRED Reactie: Meubi verplaatst naar locatie & staat’ box de vier badeendjes rechts bovenin de kamer. Vink vervolgens ‘Huidige plek in de kamer’ aan en druk op de knop ‘Klaar’.

Stap 2.3: Selecteer met de derde ‘WIRED Reactie: Meubi verplaatst naar locatie & staat’ box de vier badeendjes rechts onderin de kamer. Vink vervolgens ‘Huidige plek in de kamer’ aan en druk op de knop ‘Klaar’.

Stap 2.4: Selecteer met de vierde ‘WIRED Reactie: Meubi verplaatst naar locatie & staat’ box de vier badeendjes links onderin de kamer. Vink vervolgens ‘Huidige plek in de kamer’ aan en druk op de knop ‘Klaar’.

Stap 2.5: Selecteer met de vijfde ‘WIRED Reactie: Meubi verplaatst naar locatie & staat’ box de vier badeendjes links bovenin de kamer. Vink vervolgens ‘Huidige plek in de kamer’ aan en druk op de knop ‘Klaar’.

Stap 2.6: We gaan met de overige vier ‘WIRED Reactie: Meubi verplaatst naar locatie & staat’ boxen een extra reactie toevoegen. De badeenden kunnen soms buggen dat ze niet allemaal naar de beginpositie resetten. Herhaal stap 2.1 t/m 2.5 met de overige vier boxen. Stel met de nieuwe boxen de badeenden posities exact hetzelfde in. Het enige verschil is dat de overige 4 boxen een andere reactietijd moeten hebben. Stel bij deze vier boxen het volgende in: ‘Start Reactie na 10 seconden’.

Resultaat: Je hebt de eerste wired stapel ingesteld met de reacties die moeten plaatsvinden wanneer de game (de timer) stopt. De boxen: ‘WIRED Reactie: Timer reset’ en ‘WIRED Actie: Game stopt’ hoeven niet ingesteld te worden. Ga nu verder naar stap 3.


Stap 3: We gaan de volgende wired stapel instellen. Ze de volgende wired boxen op elkaar: ‘WIRED Actie: Herhaal reactie’ + ”WIRED Reactie: Volg’ (4x) + ‘WIRED Voorwaarde: Minder dan x seconden zijn verstreken sinds timer reset’ + ‘WIRED Voorwaarde: Meubi moeten in de juiste staat en positie staan’. Ga verder naar stap 3.1.

Stap 3.1: Stel de ‘WIRED Actie: Herhaal reactie’ box in op 0,5 seconden en klik vervolgens op de knop ‘Klaar’.

Stap 3.2: Selecteer met de eerste ‘WIRED Reactie: Volg’ box de vier badeenden links bovenin de kamer. Klik vervolgens op de knop ‘Klaar’.

Stap 3.3: Selecteer met de tweede ‘WIRED Reactie: Volg’ box de vier badeenden rechts bovenin de kamer. Klik vervolgens op de knop ‘Klaar’.

Stap 3.4: Selecteer met de derde ‘WIRED Reactie: Volg’ box de vier badeenden rechts onderin de kamer. Klik vervolgens op de knop ‘Klaar’.

Stap 3.4: Selecteer met de vierde ‘WIRED Reactie: Volg’ box de vier badeenden links onderin de kamer. Klik vervolgens op de knop ‘Klaar’.

Stap 3.5: Stel de ‘WIRED Voorwaarde: Minder dan x seconden zijn verstreken sinds timer reset’ in op 38 seconden en klik vervolgens op de knop ‘Klaar’. De tijd is ingesteld op 38 seconden, omdat bij stap 5.1 de wired box ‘WIRED Actie: Op moment x’ ingesteld staat op 10 seconden. Op dat moment kleuren de sneeuwlichtjes groen, waardoor de timer kan starten. Het spel stopt daardoor op het moment dat er 40 seconden verstreken zijn sinds de timer is gereset via de box: ‘WIRED Reactie: Timer reset’. Met de voorwaarde hebben we in ieder geval ingesteld dat de badeenden stoppen met volgen wanneer de 38 seconden verstreken zijn. Deze actie wordt dan uitgevoerd wanneer de timer nog 2 seconden over heeft.

Stap 3.6: Ze de beide sneeuwlichtjes op de kleur groen. Selecteer met de ‘WIRED Voorwaarde: Meubi moeten in de juiste staat en positie staan’ box de twee groene sneeuwlichtjes. Vink vervolgens ‘Huidige Meubi staat’ en klik op de knop ‘Klaar’.

Resultaat: Je hebt ingesteld dat de badeenden Habbo’s gaan volgen wanneer de sneeuwlichtjes op de groene stand staan (voorwaarde 1) en het volgen is toegestaan binnen de 38 seconden nadat de wired tijd is gereset. Ga verder naar stap 4.


Stap 4: We gaan nu de stapel instellen die ervoor zorgt dat een Habbo naar de één van de twee drukplaten wordt gestuurd zodra een badeend een Habbo aantikt. Stapel de volgende wired boxen op elkaar: ‘WIRED Actie: Botsing’ + ‘WIRED Reactie: Teleport naar Meubi’ + ‘WIRED Voorwaarde: Meubi moeten in de juiste staat en positie staan’. Ga verder naar stap 4.1.

Stap 4.1: De wired box ‘WIRED Actie: Botsing’ hoef je niet in te stellen. Selecteer met de ‘WIRED Reactie: Teleport naar Meubi’ box de twee drukplaten. Klik vervolgens op de knop ‘Klaar’.

Stap 4.2: Selecteer met de ‘WIRED Voorwaarde: Meubi moeten in de juiste staat en positie staan’ de twee groene sneeuwlichten. Klik vervolgens op ‘Huidige Meubi staat’ en op de knop ‘Klaar’.

Resultaat: Je hebt nu ingesteld dat de badeendjes een Habbo naar een drukplaat stuurt wanneer aan de voorwaarde wordt voldaan dat de sneeuwlichtjes groen branden. Zijn de sneeuwlichtjes rood? Dan wordt de actie niet uitgevoerd. Ga nu verder naar stap 5.


Stap 5: We gaan nu de wired stapel instellen die ervoor zorgt dat de kleur van de sneeuwlichtjes verandert (reactie van rood naar de kleur groen). Deze reactie vindt plaats op de 10de seconde plaats nadat het spel (de timer) is gerest via de ‘WIRED Actie: Game stopt’ stapel. Ga verder naar stap 5.1.

Stap 5.1 Stel de ‘WIRED Actie: Op moment x’ in op 10 seconden. Druk daarna op de knop ‘Klaar’.

Stap 5.2 Selecteer de ‘WIRED Reactie: Meubi verplaatst naar locatie & staat’ box de twee groene sneeuwlichtjes. Vink vervolgens ‘Huidige Meubi staat’ aan en druk op de knop ‘Klaar’.

Stap 5.3: We moeten nu instellen dat de reactie ‘sneeuwlichtjes groen kleuren’ uitgevoerd wordt wanneer aan de voorwaarde wordt voldaan dat de sneeuwlichtjes op de rode kleur staan. Maak de sneeuwlichtjes rood en voer de volgende actie uit: selecteer met de ‘WIRED Voorwaarde: Meubi moeten in de juiste staat en positie staan’ box de twee rode sneeuwlichten. Klik vervolgens op ‘Huidige Meubi staat’ en op de knop ‘Klaar’.

Resultaat: Je hebt ingesteld dat de sneeuwlichtjes van de rode kleur naar de groene kleur verandert. Deze reactie gebeurt op de 10de seconde nadat de wired tijd is gerest. Tot slot moeten we de timer starten stapel nog instellen. Ga naar stap 6.


Stap 6: We gaan nu de stapel instellen die ervoor zorgt dat de timer start wanneer aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan: de 12 gele badeendjes staan in de juiste positie en de twee sneeuwlichtjes zijn groen. Ze de sneeuwlichtjes alvast op de groene kleur. Stapel daarna de volgende wired boxen op elkaar: ‘WIRED Actie: Herhaal reactie’ + ‘WIRED Reactie: Meubi wordt geactiveerd’ + ‘WIRED Voorwaarde: Meubi moeten in de juiste staat en positie staan’ (9x). Ga verder naar stap 6.1.

Stap 6.1: Stel de ‘WIRED Actie: Herhaal reactie’ box in op 0,5 seconden en klik vervolgens op de knop ‘Klaar’.

Stap 6.2 Selecteer de ‘WIRED Reactie: Meubi wordt geactiveerd’ box de timer. Druk daarna op de knop ‘Klaar’.

Stap 6.3: Selecteer met de eerste ‘WIRED Voorwaarde: Meubi moeten in de juiste staat en positie staan’ box de vier badeendjes links onderin de kamer. Vink vervolgens ‘Huidige plek in de kamer’ aan en druk op de knop ‘Klaar’.

Stap 6.4: Selecteer met de tweede ‘WIRED Voorwaarde: Meubi moeten in de juiste staat en positie staan’ box de vier badeendjes rechts onderin de kamer. Vink vervolgens ‘Huidige plek in de kamer’ aan en druk op de knop ‘Klaar’.

Stap 6.5: Selecteer met de derde ‘WIRED Voorwaarde: Meubi moeten in de juiste staat en positie staan’ box de vier badeendjes rechts bovenin de kamer. Vink vervolgens ‘Huidige plek in de kamer’ aan en druk op de knop ‘Klaar’.

Stap 6.6: Selecteer met de vierde ‘WIRED Voorwaarde: Meubi moeten in de juiste staat en positie staan’ box de vier badeendjes links bovein de kamer. Vink vervolgens ‘Huidige plek in de kamer’ aan en druk op de knop ‘Klaar’.

Stap 6.7: Selecteer met de vijfde ‘WIRED Voorwaarde: Meubi moeten in de juiste staat en positie staan’ box de twee groene sneeuwlichtjes. Vink vervolgens ‘Huidige Meubi staat’ aan en druk op de knop ‘Klaar’.

Resultaat: Je hebt nu de voorwaarden ingesteld wanneer de timer mag starten. Zoals eerder genoemd moet aan twee hoofdvoorwaarden voldaan worden. Ga verder naar stap 7.


Het resultaat: We gaan nu het voorbeeldspel testen en laten zien hoe de bug met de timer ontstaat. Ook onthullen we de oplossing hoe elke wired game te resetten blijft in de situatie: de laatste Habbo verlaat de kamer, terwijl de timer nog niet is afgelopen. Zie de onderstaande video: