Kattenfokker

Kattenfokker Level I – Voor het fokken van 2 verschillende katten

Kattenfokker Level II – Voor het fokken van 4 verschillende katten

Kattenfokker Level III – Voor het fokken van 6 verschillende katten

Kattenfokker Level IV – Voor het fokken van 8 verschillende katten

Kattenfokker Level V – Voor het fokken van 10 verschillende katten

Kattenfokker Level VI – Voor het fokken van 12 verschillende katten

Kattenfokker Level VII – Voor het fokken van 14 verschillende katten

Kattenfokker Level VIII – Voor het fokken van 16 verschillende katten

Kattenfokker Level IX – Voor het fokken van 18 verschillende katten

Kattenfokker Level X – Voor het fokken van 19 verschillende katten

Aanmeldstatus

Twitter